no
Bli med på vårt sosiale nettsted,
og bli kjent med nye venner i dag!

Vilkår for bruk

Vilkårene som fremstilles i det følgende er inngått mellom New Friend AS, Org nr. 925 502 111 (heretter «New Friend») og alle personer som er Medlemmer eller Abonnenter på Newfriend.no (heretter «du» eller «din»).

New Friend har til formål å tilby tjenester som skal legge til rette for kommunikasjon i den hensikt å oppnå vennskap mellom privatpersoner for personlige, underholdnings- og ikke-kommersielle formål gjennom elektroniske kommunikasjonsnettverk

Omfanget av de tjenestene som tilbys av New Friend avhenger av hvilke funksjoner vedkommende har knyttet til sin profil. Enkelte funksjoner er gratis tilgjengelig for Medlemmer, andre funksjoner knyttes til en betalingsmur og er således kun tilgjengelig for Abonnenter.

Ved opprettelse av et medlemskap hos New Friend, bekrefter vedkommende at han/hun er kjent med innholdet og bundet av alle vilkårene i (i) Vilkår for bruk og (ii) personvernerklæringen. Tilsvarende gjelder for eventuelle tilleggsvilkår som blir formidlet til Medlemmet og Abonnenten ved anskaffelse av Betalte tjenester som er tilgjengelige via nettstedet New Friend, som igjen vil anses som en avtale mellom dem og New Friend. Dersom vedkommende ikke ønsker å være bundet av de aktuelle vilkår, må vedkommende selv uten ugrunnet opphold opphøre å bruke Tjenesten.

Vilkårene for bruk anses som New Friends eiendom. All hel eller delvis formidling, reproduksjon, bruk eller lignende utnyttelse av vilkårene for bruk til andre formål enn utelukkende personlig og ikke-profesjonell, krever uttrykkelig godkjennelse fra New Friend. Opptrer vedkommende i strid med dette krav, vil kravet kunne gjøres til gjenstand for strafferettslig og sivil rettsforfølgelse som fastsatt ved lov.

1. Definisjoner

Begrepene som gjennomgås i det følgende, er ment å ha følgende betydning i «Vilkår for bruk».

Abonnement

Innebærer en særskilt avtale inngått mellom medlemmet og New Friend for å oppnå tilgang til tjenester, herunder betalte tjenester. Denne tilgangen gis i en begrenset periode, hvilket følger av den aktuelle avtale om abonnement inngått av hver enkelt Abonnent.

Abonnent

Utgjør definisjonen på en bruker som har inngått særskilt avtale om kjøp av Abonnement med New Friend.

Besøkende

Henviser til en besøkende av Nettstedet som verken registrerer seg eller kobler seg opp på sin personlige konto.

Betalte Tjenester

Refererer til de tjenestene som kun tilbys abonnenter.

Hendelse eller Aktivitet

Er begge en referanse til en gratis eller betalt hendelse hvilket lar Medlemmer og/eller Abonnenter, og hvis aktiviteten tillater det, deres Gjester, møtes personlig. Hendelsen eller Aktiviteten skal således skje i samsvar med New Friend sine Vilkår og Betingelser for Arrangementer og artikkel 10 i disse Bruksvilkårene.

Konto

Refererer til den brukerprofil den enkelte kan opprette for å gis tilgang til nettsidens Tjenester. Opprettelse medfører identifikasjon nødvendig for tjenestens formål, hvilket er å sammenkoble mennesker i den hensikt å skape vennskap. En konto er nødvendig for å dra nytte av de Tjenestene man har registrert seg for eller abonnerer på, fullføre eller endre sin profil, og hvor det er aktuelt, fornye eller endre sitt Abonnement.

Medlem

Refererer til en bruker som har oppnådd tilgang til New Friends Tjenester ved å registrere seg gratis på Nettsiden.

Oppgradering

Henviser til en hvilken som helst Betalingstjeneste tilbudt av New Friend og som en abonnent går til anskaffelse av som en ekstra funksjon til et Abonnement.

Tjenester

Refererer til alle tjenester, enten gratis eller betalt, som er tilgjengelig for Medlemmer og/eller Abonnenter, levert på Nettsiden.

Tredjeparts Nettsteder

Refererer til tredjeparts nettsteder på internett eller mobiltelefon via app.

Vilkår for bruk

Viser til denne kontrakten.

2. Tilgang, registrering og abonnement

2.1 Prosedyre og vilkår for tilgang til og registrering for tjenestene

Registrering på NewFriend.no [Nettsiden] er gratis og vil gi brukeren tilgang til Tjenester som ikke er underlagt betalingsmur.

Ved godkjennelse av disse Brukerbetingelsene ved registrering, inngås den formelle medlemskontrakten til Tjenestene. Resultatet av dette er at vedkommende anses som Medlem, gis tilgang til å benytte Tjenestens gratis funksjonalitet, hvilket fremgår av punkt 4.1 nedenfor.

New Friends tjenester tilbys kun for personer over 18 år. Dersom et Medlem eller en Abonnent er under 18 år, anses bruken som i strid med Brukerbetingelsene, og bruken av Tjenestene må umiddelbart opphøre.

Ved å opprette en Profil og bruke Tjenestene bekrefter Medlemmer/Abonnenter følgende;

 • De er over 18 år og kan følgelig inngå en juridisk bindende avtale med New Friend.
 • De vil til enhver tid påse at de overholder vilkårene for registrering for hver enkelt relevant Tjeneste
 • De vil overholde disse Brukervilkårene, samt alle gjeldende regler som kommer til anvendelse for brukerforholdet.
 • De vil oppgi riktig, nøyaktig og sann informasjon som ikke er egnet til å villede, hvilket særlig vises ved at de er ærlige i svarene de gir ved opprettelse/endring av sin Profil og under samhandling med andre brukere av Tjenestene.
 • De vil opptre i tråd med Tjenestens formål, hvilket er å legge til rette for at personer kan kommunisere for personlige formål, underholdningsformål og ikke-kommersielle formål som igjen benyttes i søken etter å oppnå et genuint vennskap i god tro.
 • De ikke er en person som under annet navn har blitt utestengt fra å kunne anvende Tjenesten.

New Friend forbeholder seg retten til å nekte godkjennelse til bruk av Tjenesten eller avslutte medlemskap/abonnement dersom de overnevnte vilkår ikke anses overholdt.

Det er ikke anledning for et medlem å opprette flere Kontoer enn en under samme epostadresse. Etter registrering vil vedkommende bli spurt om å gi ytterligere informasjon, hvilket utfylles av brukeren dersom vedkommende ønsker en hensiktsmessig bruk av Tjenesten.

Hvert medlem vil også bes om å opprette et personlig og strengt konfidensielt brukernavn og passord. Dette er nødvendig for at han eller hun skal kunne gis tilgang til sin Konto og således kunne benytte seg av Tjenestene.

Medlemmet eller abonnenten er selv ansvarlig for bruken av identifiserende elementer som vedkommende velger å dele med andre abonnenter/medlemmer av New Friend. Dette gjelder uavhengig av om opplysningene er sannferdige eller ikke. Skulle det oppstå krav som følge av deling av identifiserende opplysninger, plikter medlemmet eller abonnenten å holde New Friend skadesløs for de eventuelle krav som skulle oppstå. Dette gjelder ikke dersom kravet oppstår som følge av forhold på New Friends hånd. New Friend opplyser om at de ikke er forpliktet til og heller ikke innehar nødvendige tekniske midler for å verifisere identiteten til brukere av tjenesten. Skulle abonnenten/brukeren oppleve eller mistenke at andre benytter seg av deres identifiserende forhold, eventuelt deres konto, plikter medlemmet umiddelbart å melde fra til New Friend.

2.2 Prosedyre og vilkår for abonnement

Medlemmer har anledning for å oppgradere medlemskapet slik at man oppnår status som abonnement. Et abonnement, med eller uten diverse oppgraderinger, ligger bak betalingsmur. Velger medlemmet å gå til anskaffelse av et abonnement, vil vedkommende kunne dra nytte av de funksjonene som følger særskilt for betalte tjenester. Hvilke tjenester dette er, er beskrevet under punkt 4.2 nedenfor.

For å anskaffe et abonnement, må vedkommende først identifisere seg på nettsiden ved bruk av e-postadresse og sitt konfidensielle passord. Etter at type abonnement er valgt, vil vedkommende bli spurt om å legge inn betalingsinformasjon. Ved å betale for tjenesten, inngår vedkommende en bindende kontrakt med New Friend, hvilket også innebærer en ubetinget aksept av Vilkårene for Bruk. Etter at betalingen er gjennomført, vil vedkommende motta en kvittering for kjøp via e-post.

3. Rett til å kansellere

I tråd med lov om opplysningsplikt og angrerett ved fjernsalg og salg utenom faste forretningslokaler (angrerettloven) har Abonnenten rett til å kansellere sitt abonnement hos New Friend innen 14 dager etter anskaffelsen. Ved bruk av retten, vil vedkommende ikke pådras ansvar overfor virksomheten, og vedkommende trenger ikke begrunne kanselleringen. Kravet om kansellering må fremsettes for New Friend via e-post innen 14 dager etter anskaffelsen. Kontaktinformasjon til New Friend finnes angitt i disse vilkårene.

Bruk av de betalte tjenester i løpet av de fjorten dagene hvor angreretten kan gjøres gjeldende, resulterer ikke i at angreretten går tapt. Retten til å kansellere kjøpet gjelder hele perioden, uavhengig av bruk som finner sted. Velger abonnenten å bruke tjenesten i de fjorten dagene hvor angreretten løper, plikter vedkommende å betale et forhåndsberegnet beløp for bruk av tjenestene. Ved tilbakebetaling vil New Friend trekke det beløpet som svarer til antall dager som har gått fra hun først tok tjenesten i bruk og til krav om kansellering ble fremsatt.

Refusjonen skal finne sted innen fjorten dager fra den dato New Friend mottok kravet fra Abonnenten om kansellering av abonnementet. Refusjonen finner sted med tilsvarende betalingsmiddel som abonnenten anvendte ved det første transaksjon, med mindre abonnenten fremsetter krav om en annen form for tilbakebetaling sammen med kravet om kansellering.

4. Egenskaper ved tjenesten

4.1 Gratisfunksjoner tilgjengelig for medlemmer

Registrering til tjenesten via New Friends nettsted tillater vedkommende å bli medlem og vil gi tilgang til følgende tjenester;

 • Vedkommende gir rett til å opprette en profil, hvilket vil være synlig for andre medlemmer og abonnenter på nettstedet. Visse tilgangsbegrensninger vil gjelde.
 • Vedkommende gis rett til en meldingstjeneste, som vil være begrenset til å kunne starte en chatsamtale på nettstedet
 • Vedkommende gis rett til å vise bilde av seg selv og har også muligheten til å se bilder av andre brukere av nettstedet som har lastet opp bilder.
 • Vedkommende gis rett til å søke etter andre brukere av nettstedet, samt se de aktuelle profilene
 • Vedkommende gis rett til å vise ulike grupper, tillate innlegg på veggene i gruppen, samt opprette eller redigere emne.
 • Vedkommende gis rett til å se blogginnlegg som skrives på nettstedet.
 • Vedkommende gis rett til å se hvilke ulike emner som eksisterer i de aktuelle forum som finnes på nettstedet.
 • Vedkommende gis rett til å oppnå vennskap med andre deltakere på nettstedet ved at hun/han kan sende venneforespørsler.
 • Vedkommende gis rett til å svare på oppringninger fra andre medlemmer av nettstedet via tjenesten Video Instant Messenger

4.2 Betalte funksjoner som kun er tilgjengelige for abonnenter

Innkjøp av abonnement gir tilgang til alle funksjoner som er nevnt i punkt 4.1 over. Det er anledning til å inngå ulike betalte medlemskap til ulik kostnad, hvilket også vil gi tilgang til ulike tjenester. I det følgende vil hver enkelt av de betalte funksjonene til hvert abonnement gjennomgås. En vil alltid har tilgang til de funksjoner som er tilgjengelig for abonnenter tilhørende grupper foran i gjennomgangen.

4.2.1 Venn

Innkjøp av Venn-abonnement vil i tillegg til de funksjonene som er angitt i punkt 4.1 over, gi tilgang til følgende funksjoner

 • Vedkommende gis rett til å lese chatmeldinger som han/hun mottar fra andre medlemmer av nettsiden.
 • Vedkommende gis rett til å laste opp bilder av seg selv eller andre ting man finner interessant, såfremt disse bildene ikke evner å virke støtende for andre medlemmer.
 • Vedkommende gis rett til å skjule uønskede annonser på nettsiden.
 • Vedkommende gis rett til å sende andre medlemmer virtuelle gaver, såkalte E-gaver.
 • Vedkommende gis rett til å kommentere på ulike blogginnlegg som fremgår på nettstedet.
 • Vedkommende gis rett til å se hvilke arrangementer som skal finne sted i regi av nettstedet, samt kommentere de ulike arrangementene.
 • Vedkommende gis en rett til å abonnere på de ulike forumemnene som eksisterer på nettstedet.
 • Vedkommende gis rett til å kommentere de ulike statusoppdateringene som er lagt ut av andre medlemmer av nettstedet.
 • Vedkommende gis rett til å starte videosamtaler ved bruk av tjenesten Video Instant Messenger.

4.2.2 Bestis

Innkjøp av Bestis-abonnement vil i tillegg til de funksjonene som er angitt i punkt 4.1 og 4.2.1 over, gi tilgang til følgende funksjoner;

 • Vedkommende gis rett til å fortsette en chatsamtale, både når han selv og andre har startet samtalen.
 • Vedkommende gis rett til å kommentere andre medlemmers bilder.
 • Vedkommende gis rett til å legge til andre medlemmer i vennegalleriet
 • Vedkommende gis rett til å opprette egne blogginnlegg som kan publiseres på nettstedet.
 • Vedkommende gis rett til å opprette egne forum, samt redigere de forum man tidligere har opprettet
 • Vedkommende gir rett til å legge ut egne statusoppdateringer i nyhetsstrømmen på nettstedet
 • Vedkommende gis rett til å opprette ulike grupper på nettstedet.
 • Vedkommende gis rett til å opprette og legge til ulike arrangementer som man ønsker at skal finne sted

5. Tjenester

5.1 New Friend sine forpliktelser i forhold til tjenestene

Formålet med tjenestene, herunder de betalte tjenester, er ikke å koordinere faktiske vennskap mellom medlemmene og/eller abonnentene, ei heller påse at eventuelle vennskap som oppstår ved bruk av Tjenestene vedvarer. Dette gjelder uavhengig av det enkelte medlems motivasjon for å anvende de aktuelle tjenester.

Hvor faktiske møter eller øvrig nettinteraksjon mellom medlemmer og/eller abonnenter finner sted, fraskriver New Friend seg ethvert ansvar som skulle oppstå i det henseende.

Tjenestene har ikke til formål å levere tilgang til internett eller øvrige offentlige kommunikasjonstjenester til offentlighetene. Konsekvensen av dette er at New Friend ikke verifiserer den faktiske identiteten til de som velger å anvende tjenesten på frivillig basis gjennom å registrere seg på Nettstedet. Videre har selskapet ingen kontroll over hva slags innhold de ulike medlemmene velger å publisere på nettstedet, hvilket er noe medlemmene foretar seg under eget ansvar.

Medlemmene og/eller abonnentene informeres herved om at de selv må stå ansvarlig for eventuell utlevering av opplysninger til andre medlemmer og/eller abonnenter som er egnet til å identifisere eller lokalisere dem selv, herunder etternavn, postadresse, e-post, telefonnummer og lignende. Dette gjelder ikke brukernavn, hvilket er nødvendig for bruk av tjenestene.

5.2 Medlemmers og/eller abonnenters forpliktelser ved bruk av tjenestene

Ved bruk av Tjenesten må medlemmer og/eller abonnenter overholde følgende atferdsregler til enhver tid, og ved vedtakelse av disse brukervilkår samtykker de til at de ikke vil:

 • Legge ut personlige kontaktdetaljer eller utlevere en annen persons kontaktinformasjon (e-postadresse, postadresse, telefonnummer og lignende)
 • Legge ut informasjon som er egnet til å krenke noens rettigheter, herunder publisitet, privatliv, opphavsrett, varemerke eller annen rettighet knyttet til immateriell eiendom eller avtale.
 • Ikke gi inntrykk av å være en annen person eller enhet.
 • Be andre medlemmer og/eller abonnenter meddele personlig identifiserbar informasjon eller passord for kommersielle eller ulovlig formål.
 • Sende søppelpost, be om økonomisk støtte eller svindel, til andre medlemmer og/eller abonnenter.
 • Publisere innhold på nettstedet som kan kategoriseres som hatefullt, truende, seksuelt støtende eller pornografisk, eller som oppfordrer til bruk av vold eller nakenhet.
 • Publisere innhold som har til formål å fremme rasisme, fordommer, hat eller fysisk skade av noen art mot en gruppe mennesker eller enkeltpersoner.
 • Fremsette ytringer som har karakter av å være mobbing, stalking, trusler, angrep, dårlig menneskelig behandling eller ærekrenkende.
 • Anvende tjenesten for et straffbart formål.
 • Anvende tjenesten for det formål å skade virksomheten bak tjenesten.
 • Anvende tjenesten til noe formål som strider mot brukervilkårene angitt i dette dokument.
 • Anvende en annen konto enn sin egen, dele en konto med andre eller ha opprettet og anvender flere personlige kontoer.
 • Opprettelse av ny konto i det tilfellet der New Friend har avsluttet vedkommend medlems konto. Dette gjelder ikke dersom vedkommende er blitt gitt tillatelse til å opprette en ny konto av selskapet.

Oppdages det at det enkelte medlem har opptrådt i strid med de overnevnte adferdsregler angitt i brukervilkårene, skal det anses som et vesentlig brudd på deres kontraktsforpliktelser.

Dersom brudd på disse adferdsreglene eller misbruk av tjenestene har funnet sted, eller vedkommende har opptrådt på en måte som selskapet anses som upassende eller ulovlig, forbeholder New Friend seg retten til å undersøke og/eller avslutte de aktuelle kontoer uten refusjon av betaling. Dette innebærer også en mulighet for selskapet til å permanent eller midlertidig utestenge slike personer fra enhver av selskapet tjenester, arrangementer og/eller aktiviteter.

6. Avgifter, betalingsbetingelser og fornyelser

6.1 Avgifter og betalingsbetingelser for Betalte tjenester

For å få tilgang til betalte tjenester, fordrer det at medlemmet anskaffer et Abonnement. Vilkårene for betaling fremgår på nettsiden. Anskaffelse av medlemskap kan skje ved å betale med bankkort. Kostnadene er angitt i NOK (inkludert alle avgifter).

6.2 Betingelser for abonnementsfornyelse

Ved utløpet av hver betalingsperiode, fornyes Abonnementet automatisk for en måned av gangen, med mindre Abonnenten har valgt å avslutte abonnementet i tråd med vilkårene for terminering av abonnementet i tråd med vilkårene nedenfor. Ved fornyelse vil Abonnenten bli belastet en standard (ikke-rabattert) sats som gjelder for de aktuelle tjenestene og som fremgår av nettsiden, for en måned av gangen.

7. Åndsverk

7.1 Innhold formidlet via Tjenestene

Tjenestens navn, varemerke, logoer, fotografier, animasjoner, videoer og tekster som finnes på nettstedet og i tjenesten er eksklusiv eiendom til eierne av New Friend, og eventuelt deres partnere hvor det er aktuelt. Dette kan ikke reproduseres, anvendes eller kommuniseres til andre, med mindre det foreligger eksplisitt godkjennelse fra selskapet.

Ved å opprette profil og/eller anskaffe abonnement, oppnår det enkelte medlem og/eller den enkelte abonnent en bruksrett. Bruksretten er begrenset til kun å gjelde privat og personlig bruk i den tidsperioden som registrering for tjenesten fordrer. Finner det sted en annen bruk enn nevnt i dette avsnitt, må dette anses for å være i strid med gjeldende rett.

Konsekvensen av at det er tale om en privat og personlig bruksrett, er at medlemmer og/eller abonnenter pålegges en rekke forbud, herunder å endre, kopiere, reprodusere, laste ned, kringkaste, overføre, kommersielt utnytte og/eller distribuere tjenesten, nettsidene eller datakoder av elementene som nettstedet består av. Handler noen i strid med dette forbud, vil rettslige skritt kunne anvendes.

7.2 Innhold formidlet av medlemmer og/eller abonnenter

Når medlemmet eller abonnenten registrerer seg for bruk av nettstedet, gir vedkommende selskapet rett til å anvende de immaterielle rettighetene knyttet til innhold som blir levert av vedkommende i den forbindelse Denne innebærer at selskapet spesifikt har rett til å reprodusere, representere, tilpasse, oversette, digitalisere, anvende i tråd med tjenestene (herunder informasjon, bilder, beskrivelse, søkekriterier etc.) på alle eller deler av tjenestene og nettstedet, i e-post sendt fra selskapet og generelt i forbindelse med bruk av alle kommunikasjonsmidler knyttet til tjenesten.

8. Forutsetninger og begrensninger

8.1 Drift av nettsteder og tjenester

Bruk av Tjenesten fordrer at vedkommende som skal ta det i bruk har de nødvendige ferdigheter, utstyr og programvare for bruk av Internett. Medlemmet og/Abonnenten er innforstått med og aksepterer at New Friend, som en følge av Internettets egenskaper, ikke kan garantere at tilgang på/til internett vil eksistere til enhver tid. For at tjenestene skal fungere optimalt, må Medlemmet og/eller Abonnenten ha riktig utstyr, hvilket også inkluderer programvaren og passende innstillinger.

Skulle vedkommende bruker ha benyttet et «pop-up killer» verktøy eller lignende» vil New Friend ikke kunne garantere at anvendelse av Tjenestene vil kunne finne sted. Bruk av Tjenesten fordrer at slike funksjoner er deaktivert hos den enkelte.

Skulle det vise seg at den enkelte Medlems og/eller Abonnents internettleverandør ikke innehar et tilfredsstillende servicenivå, kan New Friend ikke garantere at bruk av Tjenestene vil kunne finne sted.

Medlemmet og/eller Abonnenten er innforstått med at New Friend ikke kan holdes ansvarlig for feil ved bruk av Tjenesten som kan spores tilbake vedkommende medlems eget uegnede utstyr, tjenesteleverandør, overbelastning av nettverket og av alle andre grunner som er å kategorisere som en force majeure-hendelse.

New Friend forbeholder seg retten til å avbryte Tjenesten midlertidig i den hensikt å bedrive vedlikehold, oppdatering og/eller tekniske forbedringer. Tilsvarende gjelder for oppdateringer knyttet til innhold og/eller det visuelle. Skulle det være tale om planlagt stans i Tjenesten, vil New Friend varsle Medlemmer og/eller Abonnenter før dette finner sted, gitt at de aktuelle handlinger vil påvirke Tjenesten.

8.2 Informasjon og innhold levert av medlemmer og/eller abonnenter

Den informasjon som Medlem og/eller Abonnent gir til New Friend må være sann og presis. Vedkommende avslører og formidler på eget initiativ informasjon om en selv via data, tekst, innhold og bilder gjennom Tjenesten. Behandling av disse opplysninger vil gjøres i samsvar med New Friends personvernerklæring, hvilket du vil finne her https://newfriend.no/privacy.

Skulle et Medlem og/eller en Abonnent oppleve krenkelse av vedkommende sin ære, omdømme eller privatliv som følge av distribusjon og/eller formidling av opplysninger som de selv har delt på nettstedet, er dette noe vedkommende selv bærer ansvaret for.

Dersom Medlemmet og/eller abonnenten lider et faktisk og direkte tap som følge av brudd begått av New Friend, vil New Friend kunne holdes ansvarlig for dette. I dette henseende forbeholder New Friend seg retten til å protestere mot en slik anklage, samt retten til å motbevise at et slik brudd har funnet sted. Faktisk og direkte tap som oppstår som følge av handlinger som kategoriseres som force majeure, er New Friend uvedkommende.

Det tilfellet at New Friend holdes ansvarlig på grunnlag av overtredelse fra et Medlem eller Abonnent for noen av deres juridiske eller kontraktsmessige forpliktelser i henhold til Bruksvilkårene som fremgår av dette dokumentet og øvrige dokumenter som det er henvist til i dette dokumentet, samtykker vedkommende til å holde New Friend skadesløs og ansvarsløs mot eventuelle skader, utgifter eller ordre utstedt mot dem som følge av Medlemmets eller Abonnentens brudd på sine forpliktelser.

8.3 Lenker og eksterne ressurser

New Friend er kun ansvarlig for de hyperkoblingene de oppretter på Nettstedet, og utøver ikke noen kontroll over Tredjeparts Nettsteder og eksterne ressurser, herunder tredjeparts nettsteder eller mobilapplikasjoner, sosiale nettverk og lignende, som er tilgjengelig på Nettstedet gjennom hyperkobling. New Friend kan ikke holdes ansvarlig for å tilby lenker som henvender seg til Tredjeparts nettsteder, hvilket også inkluderer deres innhold, annonser, produkter, funksjoner, tjenester eller andre elementer som er tilgjengelige på eller basert på bruken av slike Tredjeparts Nettsteder uten å ha mottatt faktisk forhåndsvarsel om den åpenbart ulovlige karakteren ved hjelp av et varsel. Det minnes om at konsultasjon og bruk av Tredjeparts nettsteder er underlagt bruksvilkårene, og at slik konsultasjon og bruk er underlagt det enkelte medlems eller den enkelte abonnents fulle ansvar.

Skulle det foreligge problemer knyttet til en lenke som fremgår på Nettstedet, skal dette rapporteres til New Friend ved bruk av kontaktopplysningene som fremgår av punkt 15 nedenfor.

9. Kontoavslutning – Oppsigelse av abonnement

9.1 Kontoavslutning

Medlemskap hos New Friend, både for ikke-betalte og betalte tjenester, er ikke bindende. Dette innebærer at Medlemmet og/eller Abonnenten når som helst kan avslutte sin tilknytning til tjenestene. For å avslutte medlemskapet må vedkommende logge seg inn på New Friend og scrolle til nederst på sin brukerprofil. Nederst på siden vil det være en knapp med teksten «SLETT PROFIL». Denne må trykkes på for å avslutte medlemskapet.

Forespørselen om å avslutte sin konto vil medføre umiddelbar virkning for vedkommende, ved at det lenger ikke vil være mulig å anvende sitt Abonnement. Vedkommende vil motta informasjon via e-post om avslutning av sin Konto.

9.2 Ikke-fornyelse/abonnementsoppsigelse fra abonnenten

Abonnenten har mulighet til å avslutte den automatiske fornyelsen av abonnementet som finner sted hver måned. Dette kan gjøres 24 timer etter kjøp har funnet sted, eller minst 48 timer før Abonnementet fornyes. Dette gjøres ved å gå tilbake til et gratis medlemskap på den enkeltes medlemsside.

9.3 Oppsigelse fra New Friend

Dersom Medlemmet og/eller Abonnenten opptrer i strid med brukervilkårene, kan New Friend, uten at det berører andre bestemmelser i brukervilkårene, permanent fjerne kontoen(e) til medlemmet og/eller abonnenten uten forvarsel. Finner en slik oppsigelse sted, vil dette ikke gi vedkommende rett til refusjon. Informasjon om stenging av kontoen vil bli gitt til vedkommende gjennom epost.

Denne lukkingen vil ikke påvirke eventuelle erstatninger og renter som New Friend vil kunne ha krav på som erstatning for tap som er påført New Friend som følge av de aktuelle overtredelser. Dette gjelder også overfor Medlemmets og/eller abonnentens etterfølgere og juridiske representanter.

10. Arrangementer og aktiviteter

11. Personopplysninger

Personopplysningene til Medlemmer og Abonnenter behandles i samsvar med personvernerklæringen, hvilket er tilgjengelig; https://newfriend.no/privacy

12. Sammenhengende avtale

Brukervilkårene, slik de her er angitt, utgjør en kontrakt som har til formål å styre forholdet mellom Medlemmet og/eller Abonnenten og New Friend. Disse kansellerer og erstatter alle tidligere bestemmelser som brukervilkårene ikke uttrykkelig henviser til eller som er vedlagt. Videre angir brukervilkårene alle rettigheter og forpliktelser til New Friend og Medlemmet og/eller Abonnenten med hensyn til deres emne.

Skulle det fremkomme at en eller flere av bestemmelsene i brukervilkårene ikke kan etterleve som følge av at en etterlevelse vil være i strid med gjeldende lover eller forskrift, eller som følge av en rettskraftig avgjørelse fra en kompetent domstol eller myndighet, vil det ikke påvirke de øvrige bestemmelsers gyldighet, i den utstrekning dette er tillatt ved lov, regulering eller bindende rettsavgjørelser.

13. Endring av tjenestene eller brukervilkårene

13.1 Modifikasjon av tjenestene

New Friend forbeholder seg retten til å oppdatere og endre innholdet og/eller funksjonen til tjenesten til enhver tid, med det formå lå forbedre kvaliteten. Informasjon angående arten av disse oppdateringene eller modifikasjonene vil bli gitt til Medlemmer og abonnenter når de implementeres på Nettstedet.

13.2 Endring av bruksvilkårene

New Friend forbeholder seg en ubetinget rett til å foreta endringer i Vilkår for bruk hvor dette (i) skulle være pålagt av lov, rettsordre eller annen bindende beslutning fra kompetent myndighet, (ii) hvis det gjøres endringer av ens slik art i Tjenesten som tilbys at det fordrer en endring, eller (iii) av en annen grunn New Friend finner adekvat, forutsatt at en slik endring informeres overfor eksisterende Medlemmer og/eller Abonnenter minst en (1) måned, og på en måte som er i samsvar med gjeldende rett, før endringer finner sted.

De Vilkår for bruk som er i kraft på det aktuelle tidspunkt for registrering av konto på nettstedet vil være gjeldende. Dersom vedkommende ikke godkjenner at endringer finner sted, plikter til å opphøre bruken av Tjenesten. Endringer av brukervilkår mot et Medlems og/eller Abonnents ønske, fordrer en rett til å avslutte medlemsavtalen og abonnementet i samsvar med disse vilkårene for bruk.

14. Lovvalg og verneting

De overnevnte brukervilkår tolkes og anvendes i tråd med norsk rett. Skulle det være slik at medlemmet eller abonnenten er bosatt i et annet land enn Norge, vil ytterligere obligatoriske forbrukerrettigheter kunne følge av det aktuelle lands rett.

Om ønskelig kan kontakt med New Friend oppnås ved anvendelse av kontaktskjema på nettsiden under fanen «Kontakt oss». New Friend er også tilgjengelig på telefon 62 82 76 54.

Skulle det vise seg at enighet omkring tvist som følge av brukerrettighetene ikke kan oppnås utenfor domstolene, vil korrekt tvisteløsningsmyndighet være norske domstoler. Dette gjelder ikke dersom vedkommende er bosatt i et annet land enn Norge, og det aktuelle lands rett angir et obligatorisk verneting for løsning av forbrukertvister.

15. Om oss

Tjenestene levert av New Friend til Medlemmer og Abonnenter i henhold til disse brukerbetingelsene tilbys av New Friend AS, organisasjonsnummer 925 502 111, med adresse Thereses gate 47 A, 0354 Oslo. Kontakt: telefon 62 82 76 54.

Passordbeskyttet bilde
Passordbeskyttet bilde
Passordbeskyttet bilde